[Tips] Cách khôi ph...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Cách khôi phục mật khẩu (password) của user manager trong phần mềm ERP SAP Business One

1 Posts
1 Users
0 Likes
64 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago
  • Trường hợp có nhiều hơn 1 superuser trong hệ thống

Đăng nhập vào superuser khác và thao tác reset password cho manager. Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> General >>> Users

  • Trường hợp chỉ có duy nhất 1 superuser là manager

Tạo mới database tham chiếu (SourceDB), lúc này hệ thống sẽ tạo database mới với thông tin mặc định:

User: manager

Password: manager

Nếu người dùng tiếp tục đăng nhập thì hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu. Do vậy, người dùng đã biết được thông tin manager của cơ sở dữ liệu tham chiếu.

Vào SQL, mở cửa sổ query và chạy câu lệnh sau để xóa thông tin người dùng manager ở database cần phục hồi (TargetDB)

delete from [TargetDB].dbo.OUSR where USERID=1

Tiếp đến thực thi câu lệnh sau để cập nhật toàn bộ thông tin manager từ SourceDB sang TargetDB

insert into [TargetDB].dbo.OUSR 
select * from [SourceDB].dbo.OUSR where USERID=1

Sau đó, sử dụng thông tin đăng nhập manager của SourceDB để đăng nhập vào TargetDB

 

***Trường hợp trên hệ thống đã có sẵn SourceDB với thông tin manager đã biết thì bỏ qua bước tạo database tham chiếu mà trực tiếp chạy câu lênh SQL.

 

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security