Lỗi không hủy được ...
 
Notifications
Clear all

Lỗi không hủy được chứng từ do quá số ngày quy định

1 Posts
1 Users
0 Reactions
336 Views
admin
Posts: 366
Admin
Topic starter
(@admin)
Noble Member
Joined: 3 years ago

Triệu chứng:

Lỗi này xảy ra khi thực hiện hủy (Cancel) chứng từ có phát sinh giao dịch hạch toán kế toán (Delivery, A/R Invoice, A/R Credit Memo, GRPO, A/P Invoice, A/P Credit Memo,...). Hệ thống thông báo: "Cancellation is not possible; posting date exceeds limit of 30 days allowed for cancellation"

Nguyên nhân:

Hệ thống thiết lập chỉ cho phép thực hiện thao tác hủy trong vòng 30 ngày. Nếu ngày hủy - Posting date của chứng từ bị hủy > 30 thì hệ thống báo lỗi không được phép.

Cách khắc phục:

Mở rộng số ngày cho phép hủy trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Trong tab General, chỉnh lại số ngày: Max. No. of Days for Canceling Marketing Documents Before or After Posting

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security