Notifications
Clear all

Quy trình trả hàng trong hệ thống SAP Business One


admin
Bài viết: 107
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 1 năm trước
 1. Tình huống

Quá trình nhập kho mua hàng, phát hiện hàng lỗi / không đạt chất lượng hoặc hóa đơn mua hàng có sai sót, chúng ta có thể thực hiện điều chỉnh bằng chức năng Goods Return / AP Credit Memo

 

 1. Quy trình
 • Người dùng có thể sử dụng Goods Return trong trường hợp quy trình đang ở bước Goods Receipt PO
 • Người dùng có thể sử dụng AP Credit Memo trong trường hợp quy trình đang ở bước AP Invoice

[img] [/img]

 • Thêm nữa, hệ thống còn hỗ trợ chức năng Goods Return Request, khi sử dụng sẽ tự tham chiếu đến chứng từ phù hợp với quy trình.

[img] [/img]

 • Thậm chí có thể sử dụng chức năng Cancellation để hủy chứng từ nhận vào: Goods Receipt PO – Cancellation / AP Invoice – Cancellation

[img] [/img]

 1. Các thay đổi liên quan đến số liệu hệ thống
 • Sử dụng Goods Return: số lượng và giá trị kho giảm

[img] [/img]

 • Sử dụng AP Credit Memo: số lượng, giá trị kho và công nợ phải trả nhà cung cấp giảm

[img] [/img]

 • Sử dụng AP Credit Memo mà không xuất trả hàng: giảm giá trị kho và công nợ phải trả nhà cung cấp

[img] [/img]

 1. Tổng hợp

Tùy thuộc yêu cầu quản lý mà chọn các bước điều chỉnh phù hợp với từng tình huống. Sau đây là bảng tóm tắt các tình huống và hướng xử lý

 

No.

Tình huống

Hướng xử lý

1

GRPO bị sai

Thực hiện hủy GRPO bị sai và tạo chứng từ mới

2

Đang ở trạng thái nhập kho GRPO nhưng chưa ghi nhận công nợ

Thực hiện copy đến Goods Return Request, sau đó copy đến Goods Return

3

Đang ở trạng thái AP Invoice nhưng chưa thanh toán

Thực hiện copy đến Goods Return Request, sau đó copy đến AP Credit Memo

4

Đang ở trạng thái AP Invoice và đã thanh toán

Thực hiện Goods Return Request độc lập >>> Goods Return >>> AP Credit Memo

 

 

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security