Notifications
Clear all

Cách phân biệt Down Payment Request và Down Payment Invoice ở cửa sổ tìm kiếm chứng từ


admin
Bài viết: 88
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 8 tháng trước

Trong quá trình vận hành hệ thống, user có lúc bị bối rối khi 2 loại chứng từ Down Payment Request và Down Payment Invoice cùng được lưu chung bảng dữ liệu nên khi thực hiện tìm kiếm sẽ hiển thị cả 2 loại chứng từ. Cách phân biệt là kích hoạt field "Down Payment Was Posted" trong cửa sổ tìm kiếm.

[img] [/img]

Khi thực hiện tìm kiếm, người dùng có thể dùng chức năng Filter để lọc loại chứng từ Down Payment Request / Invoice nếu muốn.

Giá trị:

  • No: Down Payment Request
  • Yes: Down Payment Invoice

[img] [/img]

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security