[Tips] Các cách xem...
 
Notifications
Clear all

[Tips] Các cách xem chi tiết thông tin tồn kho khả dụng của một mặt hàng

3 Posts
1 Users
0 Likes
177 Views
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Cách 1:

1. Mở giao diện Item Master Data của mặt hàng cần kiểm tra

2. Click chuột phải vào giao diện

3. Chọn Available to Promise

Trong đó:

In Stock: số lượng tồn kho

Ordered: số lượng đã đặt nhưng chờ nhà cung cấp giao / sản xuất chưa hoàn thành

Committed: số lượng đã hứa chờ giao cho khách hàng / xuất cho sản xuất

Available: số lượng khả dụng

 

Availble = Stock + Ordered - Committed

Reply
2 Replies
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Cách 2:

1. Tìm đến Inventory Reports >>> Inventory Status Report

2. Có thể chọn các tiêu chí lọc:

  • Mã mặt hàng (Code)
  • Mã kho hàng (Whs Code)
  • hoặc ẩn các mặt hàng không có số lượng tồn kho

3. Nhấn nút OK để chạy báo cáo

4. Trong cửa sổ báo cáo, chọn Available to Promise ở mục "Double-click row number to open following report"

5. Nhấp đôi chuột vào số thứ tự của dòng tương ứng với mặt hàng cần xem, hệ thống sẽ mở thêm cửa số báo cáo Inventory Status (Available to Promise)

Reply
admin
Posts: 350
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Cách 3:

1. Khi đang đứng ở các chứng từ marketing documents, chẳng hạn như Sales Order, người dùng click phải chuột lên dòng có mặt hàng cần xem

2. Chọn Available to Promise, hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Inventory Status (Available to Promise)

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security