3 điều nên biết về ...
 
Notifications
Clear all

3 điều nên biết về chức năng Pick List trong hệ thống SAP Business One


admin
Bài viết: 85
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 7 tháng trước

1. Tại sao Pick List không có dòng nào trong chứng từ?

Pick List được tạo trên cơ sở là Sales Order

[img] [/img]

Có 2 cách để chuyển trạng thái của Pick List từ Released sang Closed

  • Xóa từng dòng của Pick List cho đến khi hết dòng thì Pick List sẽ tự động chuyển trạng thái thành Closed

[img] [/img]

  • Sử dụng chức năng Close để chuyển trạng thái sang Closed

[img] [/img]

2. Tại sao PickID của dòng trên chứng từ cơ sở (base document) không bị xóa khi dòng tương ứng bị xóa từ Pick List

Tình huống: Pick List số 6 được tạo từ Sales Order số 9 và được hiển thị trong PickID

[img] [/img]

Thực hiện xóa dòng trong Pick List số 6

[img] [/img]

Mặc dù dòng liên kết với Sales Order số 9 đã bị xóa trong Pick List nhưng Pick ID vẫn còn hiển thị dữ liệu của Pick List số 6. Lý do: Pick ID chỉ thay đổi với thao tác thêm mới chứng từ Pick List.

[img] [/img]

3. Trường hợp chứng từ cơ sở (base document) có nhiều Pick List thì hệ thống sẽ hiển thị thế nào đối với PickID?

Với trường hợp nhiều Pick List, hệ thống chỉ hiển thị Pick List cuối. Trường hợp ví dụ minh họa bên dưới: hệ thống hiển thị Pick List số 10.

[img] [/img]

Nếu muốn truy vấn danh sách các Pick List, người dùng đứng ở chứng từ cơ sở (Sales Order) rồi thao tác chuột phải và chọn View Pick List

[img] [/img]

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security