Notifications
Clear all

Nên chọn giải pháp gia tăng tiện ích hay phát triển tùy biến mỗi khi có yêu cầu?

1 Posts
1 Users
0 Likes
325 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

[img] [/img]

Giải pháp gia tăng tiện ích (B1 Usability Package) hay phát triển tùy biến (custom development) phù hợp với các yêu cầu bổ sung các tùy chỉnh về giao diện, kiểm soát dữ liệu, báo cáo,..trong quá trình triển khai hệ thống ERP SAP Business One. Phải thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng có câu trả lời dễ dàng: mỗi công ty có những yêu cầu khác nhau và đôi khi, mặc dù cấu hình linh hoạt vượt trội của SAP Business One, vẫn cần có những yêu cầu phải được đáp ứng. Do vậy cần phân tích mức độ đơn giản hay phức tạp của các yêu cầu đó trong phạm vi dự án.

Cách 1: dành cho phạm vi nhu cầu ít thay đổi trong quá trình vận hành hệ thống.

 1. Lập danh sách tất cả các yêu cầu mà bạn có
 2. Tạo một bảng tính và tính toán tất cả số giờ phát triển cần thiết để đáp ứng các yêu cầu này.
 3. Bổ sung chi phí thực hiện các yêu cầu trên

Thực hiện so sánh giữa 2 phương án và lựa chọn tối ưu

Cách 2: dành cho phạm vi nhu cầu thường xuyên thay đổi trong quá trình vận hành hệ thống.

 1. Lập danh sách tất cả các yêu cầu mà bạn có
 2. Phân loại mức độ dễ, trung bình, khó, cực khó
 3. Xác định khả năng đáp ứng của từng phương án

Nếu các nhu cầu từ dễ đến khó chiếm khoảng 80% khối lượng thì nên lựa chọn phương án giải pháp gia tăng tiện ích (B1 Usability Package)

Video các tính năng:

 1. Tùy biến với chỉ vài thao tác đơn giản
 2. Cách tạo nút chức năng trong hệ thống ERP SAP Business One
 3. Cách tạo nút lệnh tìm kiếm thông tin sản phẩm trên trang Shopee/Tiki (External Link)
 4. Cách tạo nút báo cáo nhanh trong hệ thống ERP SAP Business One
 5. Tùy chỉnh giao diện làm việc trên hệ thống ERP SAP Business One
 6. Thêm Tab trên giao diện với nội dung chứa báo cáo trong hệ thống ERP SAP Business One
Reply
Share:
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security