Tạo liên kết đến ch...
 
Notifications
Clear all

Tạo liên kết đến chứng từ không nằm trong chuỗi quy trình


admin
Bài viết: 107
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 1 năm trước

Quá trình vận hành hệ thống, người dùng cần tham chiếu đến các chứng từ khác trong trường hợp xuất hiện các giao dịch đổi, trả, điều chỉnh công nợ,... SAP Business One cho phép tạo liên kết đến các chứng từ như vậy.

Thao tác như sau:

[img] [/img]

  • Mở chứng từ cần tạo liên kết (AR invoice)
  • Chọn Tab Accounting >>> Referenced Document
  • Chọn Tab Document Referenced To >>> Chọn loại giao dịch trong cột Transact. Type, sau đó chọn số chứng từ trong cột Doc. Number. Thêm thông tin Remarks cho ghi chú/diễn giải cần thiết. Người dùng có thể tham chiếu đến nhiều chứng từ khác nhau.

[img] [/img]

  • Số lượng chứng từ tham chiếu được tổng hợp cạnh chức năng Referenced Document

 

Sau khi hoàn thành việc khai báo tham chiếu, người dùng có thể sử dụng chức năng Relationship Map để thấy chứng từ được tham chiếu xuất hiện trong sơ đồ.

[img] [/img]

Trả lời
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security