Cách xóa Item Group
 
Notifications
Clear all

Cách xóa Item Group

1 Posts
1 Users
0 Likes
308 Views
admin
Posts: 336
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 2 years ago

Khi thực hiện xóa Item Group, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

"Item group in use. Cannot delete!   [Message 63-3]"

You cannot remove Item Groups; first remove Item Groups from advanced G/L account determination rules  [Message 1473000001-9]

 

Không thể xóa vì Item Group đó đã được liên kết với các giao dịch khác:

  1. Nếu bất kỳ mặt hàng được khai báo thuộc item group (Inventory → Item Master Data).
  2. Nếu bất kỳ nhóm chiết khấu (discount group) được tạo bằng cách sử dụng thông tin item group (Inventory → Price Lists → Special Prices → Discount Groups → Item Groups tab).
  3. Nếu item group được sử dụng trong Advanced G/L Account Determination (Administration → Setup → Financials → G/L Account Determination → G/L Account Determination Advanced → Item Group).
  4. Nếu một mặt hàng thuộc Item group đang được sử dụng trong sales blanket agreement (Sales - A/R → Sales Blanket Agreement).

Nguồn: SAP Note 3308791 

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security