Notifications
Clear all

Cách chọn batch xuất kho theo phương pháp FEFO


admin
Bài viết: 88
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 8 tháng trước

Trong quá trình thực hiện xuất kho đối với các mặt hàng được quản lý theo lô (batch) và hạn dùng (expiration date). Hệ thống mặc định sắp xếp ưu tiên batch nào nhập kho trước sẽ ưu tiên xuất trước trong trường hợp người dùng sử dụng chức năng Auto Select.

- Trước khi sắp xếp theo FEFO

[img] [/img]

Việc tuân theo phương pháp xuất First Expried, First Out sẽ cần thêm thao tác sắp xếp như sau:

  • sắp xếp theo Expriation Date (ngày hết hạn) tăng dần
  • sắp xếp theo Admission Date (ngày nhập kho) tăng dần trong trường hợp 2 lô có cùng ngày hết hạn

- Thực hiện sắp xếp

[img] [/img]

- Sau khi sắp xếp

[img] [/img]

Sau khi thực hiện xong, chỉ việc nhấn Auto Select, lúc này hệ thống sẽ chọn đúng các lô theo phương pháp FEFO.

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security