Các cấp độ ưu tiên ...
 
Notifications
Clear all

Các cấp độ ưu tiên khi thiết lập thông tin kho mặc định


admin
Bài viết: 88
Admin
Topic starter
(@admin)
Thành Viên
Tham gia: 8 tháng trước

Các cấp độ ưu tiên giảm dần khi người dùng sử dụng thông tin mặc định kho ở 3 cách thiết lập sau cho các chứng từ mua, bán

1. Administration >>> General Settings >>> Item Tab

[img] [/img]

2. Administration >>> Setup >>> General >>> User Defaults >>> Default Tab

[img] [/img]

3. Inventory >>> Item Master Data >>> Inventory Data Tab

[img] [/img]

Theo đó:

  • Thông tin kho ở mục 1 được ưu tiên hiển thị tự động khi tạo chứng từ giao dịch mua, bán. 
  • Trường hợp kho mặc định chưa được khai báo ở mục 1 thì hệ thống sẽ lấy thông tin kho được khai báo ở mục 2.
  • Nếu cả 2 mục đều không khai báo kho mặc định thì hệ thống sẽ lấy thông tin kho khai báo ở mục 3
Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security