Giải pháp hợp nhất ...
 
Notifications
Clear all

Giải pháp hợp nhất báo cáo tài chính cho mô hình tập đoàn

1 Posts
1 Users
0 Likes
426 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago
 1. Mục tiêu giải pháp

Công việc điều hành kinh doanh với các luồng thông tin liên quan đến tồn kho, công nợ, thanh toán, dòng tiền của nhiều công ty trong cùng một tập đoàn không hề dễ dàng chút nào.

Với giải pháp Intercompany, SAP Business One giúp giải quyết bài toán liên quan đến hợp nhất dữ liệu đa công ty một cách dễ dàng với việc tự động hóa toàn bộ quá trình: đồng bộ các danh mục dùng chung, thực hiện giao dịch nội bộ, trung tâm thanh toán,…giúp bộ phận quản lý và điều hành công cụ đắc lực để kiểm soát mọi hoạt động trong tầm tay.

[img] [/img]

 

 1. Các chức năng của giải pháp
 • Đồng bộ hóa các danh mục dùng chung: hàng hóa vật tư, khách hàng, nhà cung cấp, bộ định mức, thông tin bảo hành, bảng giá, tỷ giá giao dịch ngoại tệ,…

[img] [/img]

 • Tự động hóa các luồng giao dịch mua bán nội bộ, giúp giảm thời gian xử lý dữ liệu và hạn chế sai sót

[img] [/img]

 • Ủy quyền thanh toán cho công ty mẹ và tự động hạch toán phải thu/phải trả nội bộ

[img] [/img]

 • Tự động đồng bộ giao dịch hợp nhất theo nhiều cấp theo thời gian do người dùng khai báo

[img] [/img]

 • Có cơ chế cảnh báo và giám sát các giao dịch nội bộ chưa được xử lý

[img] [/img]

 

 1. Các lợi ích
 • Cấu hình và tự động đồng bộ các giao dịch nội bộ giữa các công ty trong tập đoàn
 • Hạn chế sai sót khi thực hiện các giao dịch nội bộ nhờ các thông tin cảnh báo và chức năng đối soát
 • Giảm thời gian xử lý, gia tăng độ chính xác các giao dịch tích hợp và giao dịch nội bộ
 • Báo cáo hợp nhất gần như có ngay lập tức: báo cáo kho, báo cáo công nợ và các báo cáo tài chính.

 

Reply
Share:
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security