Các công cụ phục vụ...
 
Notifications
Clear all

Các công cụ phục vụ nhu cầu tạo Report và Dashboard cho hệ thống ERP SAP Business One

1 Posts
1 Users
0 Likes
972 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

[img] [/img]

 1. Report: là tập hợp các thông tin theo hướng cung cấp số liệu cụ thể của từng đối tượng sự vụ, từ đó phục vụ cho việc vận hành của từng phòng ban, quy trình, người dùng. Các báo cáo thường được sử dụng cho cấp trưởng bộ phận và nhân viên. Ví dụ:
  • báo cáo tình trạng đơn bán hàng: giao hàng có đúng hẹn? số lượng đủ hay thiếu? 
  • báo cáo tồn kho theo vị trí (bin location)
  • báo cáo những mã hàng có lô sắp hết hạn dùng (expiration date)
  • báo cáo công nợ phải thu/phải trả theo từng khách hàng/nhà cung cấp
 2. Dashboard: là dạng báo cáo tổng hợp nhằm phản ánh thông tin mang tính cốt lõi, có tính xu hướng, các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) một cách trực quan nhằm giúp lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi, giám sát, phản ứng một cách nhanh chóng đến tình hình của doanh nghiệp. Các dashboard thường được sử dụng bởi cấp lãnh đạo. Ví dụ:
  • Top 5 khách hàng có doanh số lớn nhất
  • Top 5 khách hàng có nợ quá hạn nhiều nhất
  • Top 10 mặt hàng bán chạy nhất
  • Top 5 mặt hàng có lợi nhuận gộp/biên lợi nhuận cao nhất
  • Giá trị hàng tồn kho, hệ số quay vòng hàng tồn kho và xu hướng tăng/giảm so với cùng kỳ

Hệ thống ERP SAP Business One hỗ trợ các công cụ sau:

 • Query Reports

[img] [/img]

 • Crystal Reports

[img] [/img]

 • Pervasive Dashboard

[img] [/img]

 • Excel and Interactive Analysis

[img] [/img]

 • SAP Analytics Cloud 

[img] [/img]

Reply
Share:
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security