Cách tạo kỳ kế toán...
 
Notifications
Clear all

Cách tạo kỳ kế toán mới trong hệ thống SAP Business One

1 Posts
1 Users
0 Likes
825 Views
admin
Posts: 341
Admin
Topic starter
(@admin)
Prominent Member
Joined: 3 years ago

Ngày đầu năm mới, người quản trị hệ thống sẽ có nhiệm vụ khởi tạo kỳ kế toán trong hệ thống. Truy cập đường dẫn Administration >>> System Initialization >>> Posting Periods

[img] [/img]

Trong đó: 

Period Code: mã kỳ kế toán

Period Name: tên kỳ kế toán

Sub-periods: kỳ phụ với 4 tùy chọn: Year / Quarters / Months / Days

No. of periods: số kỳ trong 1 năm

Period Status: trạng thái của kỳ

Posting Date From - To: Khoảng ngày hợp lệ của Posting Date

Due Date From: Khoảng ngày hợp lệ của Due Date

Document Date From: Khoảng ngày hợp lệ của Document Date

Start of Fiscal Year: ngày bắt đầu của năm tài chính (ngày bắt đầu năm tài chính của công ty, có thể khác 1/1, ví dụ 1 số công ty Nhật Bản sẽ là ngày 1/4)

Fiscal Year: năm tài chính

 

Đối với Việt Nam thì Sub periods hầu hết chọn Months

[img] [/img]

Reply
Share:
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security