Chứng từ Landed Cos...
 
Notifications
Clear all

Chứng từ Landed Cost phát sinh hạch toán tài khoản Price Difference Account

1 Posts
1 Users
0 Likes
162 Views
admin
Posts: 239
Admin
Topic starter
(@admin)
Honorable Member
Joined: 2 years ago

Khi lưu chứng từ Landed Cost, người dùng phát hiện hệ thống hạch toán vào tài khoản Price Difference Account.

 

Nguyên nhân

Tại thời điểm lưu chứng từ Landed Cost, mặt hàng xuất hiện trong chứng từ Landed Cost không còn tồn kho. Chức năng Landed Cost dùng để phân bổ các chi phí bổ sung vào chi phí nhập kho, do vậy tại thời điểm phân bổ mà không còn hàng tồn kho thì các chi phí đó sẽ được hạch toán vào tài khoản chi phí được định nghĩa trong thiết lập định khoản giao dịch hàng tồn kho: Price Difference Account.

 

Giải pháp

Để toàn bộ chi phí đi được phân bổ vào chi phí nhập kho thì cần thực hiện thao tác phân bổ trước khi hàng rời khỏi kho.

Reply
Share:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security