Notifications
Clear all

Chi thanh toán hàng loạt chứng từ tự động tại Outgoing Payment theo nguyên tắc


Hang_Moon
Bài viết: 8
Moderator
Topic starter
(@hang_moon)
Thành Viên
Tham gia: 11 tháng trước

Trường hợp cần chi thanh toán trước cho NCC một khoản tiền, và mong muốn thanh toán những chứng từ nào trễ hạn nhất sẽ thanh toán trước. Để hệ thống tự động chọn các chứng từ đó và tự phân bổ tiền. Các bạn có thể làm như sau:

Bước 1: sắp xếp các chứng từ trên màn hình Outgoing payment theo due date để hệ thống hiển thị chứng từ có ngày quá hạn xa nhất hiển thị trước

Bước 2: Tích vào payment on account và gõ số tiền sẽ thanh toán

Bước 3: Nhấn Add in Sequence hệ thống sẽ tự phân bổ số tiền thanh toán cho các chứng từ từ trên xuống

Các bạn có thể làm tương tự nếu hệ thống tự chọn theo nguyên tắc khác bằng cách sắp xếp các cột khác mong muốn trước khi thực hiện

[img] [/img]

Trả lời
Thẻ chủ đề
Chia sẻ:
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security